Inschrijven

Uw peuter (geboren in 2019) wordt binnenkort 2,5 jaar oud en mag voor het eerst naar school. Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wil laten veranderen. De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor.

Wil u vooraf kennismaken met de school of de klas? Dit kan op volgende kijkdagen voor alle Herentse scholen scholen op woensdag 24 februari (voor onze school van 9.45 uur tot 10.30 uur) en op donderdag 18 maart (voor onze school van 13.30 uur tot 14.15 uur OF van 19.30 uur tot 20.15 uur) uur. Ook bent u van harte welkom op onze eigen kijkvoormiddagen (op vrijdag een week voor een vakantie). Lukt het niet om u op deze momenten vrij te maken? Aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met ons secretariaat. Wegens de huidige corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt om deze infomomenten online door te laten gaan.

Hoe moet u aanmelden en inschrijven?

Belangrijk! Eerst aanmelden, dan inschrijven.

Uw kind aanmelden en inschrijven in een Herentse kleuterschool of lagere school moet in 3 stappen:

Stap 1: aanmelden
U meldt uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website: meldjeaan.leuven.be 

Hoe?  

• Bekijk het filmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem werkt 
• Kies een paswoord en gebruikersnaam Bewaar uw paswoord en gebruikersnaam goed. U hebt ze ook nodig als u uw gegevens wil nakijken of veranderen.
• Volg de stappen op het scherm 

Wat hebt u nodig?

• Lijst met scholen (of de school in de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel) waar u uw kind wil inschrijven.
• Het rijksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van de kids-ID). Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, mail naar info@meldjeaan.leuven.be of bel 016/27 26 17. 
• Als u geen computer hebt, kunt u terecht op onze school.

Stap 2: e-mail
U ontvangt een e-mail met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. 

Stap 3: inschrijven 
U maakt een afspraak met de school om uw kind in te schrijven.
Uw kind is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend in de school zelf. 
Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. 

Wat moet u meebrengen/bezorgen voor de afspraak met onze school? 

• Indien mogelijk brengt u de kids-ID, ISI+-kaart mee.
• Indien u een schooltoelage ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of een rekeninguittreksel. De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.

Gefeliciteerd, de inschrijving is nu compleet en u krijgt een bewijs van gerealiseerde inschrijving en/of inschrijvingsfiche

Starten op school

• Voor de kinderen geboren in 2019 zijn er verschillende instapdata: 

Kinderen geboren t.e.m. Stappen in op:
01/03/2019 01/09/2021
08/05/2019 08/11/2021
10/07/2019 10/01/2022
01/08/2019 01/02/2022
07/09/2019 07/03/2022 
19/10/2019 19/04/2022
30/11/2019 30/05/2022
Vanaf 1/12/2019 01/09/2022

Aantal vrije plaatsen GO! De Bijenkorf (status mei 2021)