Inschrijven

Uw peuter (geboren in 2021) wordt binnenkort 2,5 jaar oud en mag voor het eerst naar school. Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wil laten veranderen. De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor.

Wil u vooraf kennismaken met de school of de klas? Dit kan op volgende kijkdagen voor alle Herentse scholen op woensdag 15 februari van 9.45 uur tot 10.30 uur en op donderdag 9 maart van 13.30 uur tot 14.15 uur. Vooraf inschrijven via : https://www.herent.be/kijkdagenscholen-2023

Lukt het niet om u op deze momenten vrij te maken? Aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met ons secretariaat.

Hoe moet u aanmelden en inschrijven?

Belangrijk! Eerst aanmelden, dan inschrijven.

Uw kind aanmelden en inschrijven in een Herentse kleuterschool of lagere school moet in 3 stappen:

Stap 1: aanmelden
U meldt uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website: meldjeaan.leuven.be 

Hoe?  

• Bekijk het filmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem werkt 
• Kies een paswoord en gebruikersnaam Bewaar uw paswoord en gebruikersnaam goed. U hebt ze ook nodig als u uw gegevens wil nakijken of veranderen.
• Volg de stappen op het scherm 

Wat hebt u nodig?

• Lijst met scholen (of de school in de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel) waar u uw kind wil inschrijven.
• Het rijksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van de kids-ID). Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, mail naar info@meldjeaan.leuven.be of bel 016/27 26 17. 
• Als u geen computer hebt, kunt u terecht op onze school.

Stap 2: e-mail
U ontvangt een e-mail met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. 

Stap 3: inschrijven 
De school neemt met u contact om uw kind in te schrijven. Dit gebeurt telefonisch OF via mail.
Uw kind is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend. 
Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. 

Wat moet u ons bezorgen?

• de kids-ID.
• Indien u een schooltoelage ontvangt, bezorg ons dan een bewijs zoals een brief of een rekeninguittreksel. De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.

Gefeliciteerd, de inschrijving is nu compleet.

Starten op school

• Voor de kinderen geboren in 2021 zijn er verschillende instapdata: 

Kinderen geboren t.e.m. Stappen in op:
01/03/2021 01/09/2023
06/05/2021 06/11/2023
08/07/2021 08/01/2024
01/08/2021 01/02/2024
19/08/2021 19/02/2024 
15/10/2021 15/04/2024
13/11/2021 13/05/2024
Vanaf 14/11/2021 01/09/2024