Om onze kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij is ondernemingszin niet meer weg te denken. Oog hebben voor het welbevinden van de leerling en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen ligt aan de basis zodat de kinderen op hun eigen niveau leren stap voor stap ondernemend worden. Kinderen maken op een speelse en concrete manier kennis met ondernemingszin.

Ondernemingszin leidt tot verbondenheid. Verbondenheid leidt tot een wereld die verbindt, waarin kinderen keuzes leren maken, zelfsturing ontwikkelen, creatief, ondernemend en sociaal vaardig zijn, waarin ze zich met al hun mogelijkheden als een vrij mens kunnen ontwikkelen.

Ondernemingszin is een onuitputtelijke bron van menselijke energie. Iedereen heeft het in zich: in grote of kleine mate. De Bijenkorf wil het ondernemende gedrag en de zin voor initiatief stimuleren en zo de talenten van kinderen naar boven halen en versterken. Ondernemingszin kan je niet leren, maar je kan het wel aanwakkeren.

Onze leerkrachten creëren een efficiënt en stimulerend klimaat, waar de kinderen kunnen filosoferen, fantaseren, waarnemen en observeren, zodat ze de kans krijgen om hun ideeën te bedenken en te verwoorden. De leerkrachten ondersteunen deze ideeën en helpen om deze realistisch uit te voeren. Kinderen krijgen ruimte om zelf te plannen en er wordt hen een leeromgeving aangeboden die rijk is aan opzoekingsmogelijkheden en waar de kinderen kunnen creatief zijn en experimenteren, maar waar er ook duidelijke regels heersen.

Kinderen leren kritisch denken en zelfstandig werken, hun doorzettingsvermogen wordt aangewakkerd en samenwerking wordt gestimuleerd.

Via projectwerk en klasoverschrijdend werken kunnen onze leerlingen werken op hun niveau, de minder taalvaardige of sociaal vaardige kinderen worden geholpen door hun schoolgenoten, zodat iedereen betrokken is bij het project.

Ouders kunnen de kinderen ondersteunen bij het uitwerken van deze projecten en worden uitgenodigd om het uiteindelijke eindresultaat te komen bewonderen. Ook de buurt wordt in de ondernemingszin van de school betrokken. Als de kinderen het gewoon zijn om ondernemend te werken in hun vertrouwde omgeving, kunnen ze hun terrein gaan uitbreiden. Met hulp van de buurt of met een toonmoment voor de buurt, kunnen de leerlingen hun ondernemingstalent tonen aan de buitenwereld.

Evalueren doen de kinderen zelf. Ze gaan hun project regelmatig evalueren, bespreken de positieve en negatieve elementen en gaan zich door hun eigen ervaringen verbeteren.