School maak je samen! Leerkrachten, directie, leerlingen, ouders, vrijwilligers, poetsploeg, buurt, … Elk van ons geeft elke dag mee vorm aan onze school.

Dat werkt het beste wanneer onze ondernemende neuzen in dezelfde richting wijzen, wanneer we mekaars visie begrijpen en wanneer we onze acties op elkaar afstemmen.

In de schoolraad maken we daar werk van.

Leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap hebben er elk een vertegenwoordiging:  3 ouders, 3 personeelsleden en 2 leden uit de buurt. Die vertegenwoordigers vormen samen met de directie de schoolraad. Leerlingen maken geen deel uit van de raad, dat is wel zo in het secundair onderwijs.

De schoolraad heeft twee functies: advies geven en overleggen met de directie.

Advies wordt ons door de directie gevraagd over:

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Overleggen doen we rond volgende thema’s:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op de school
 • het schoolreglement

Jij beslist mee wie er deel uitmaakt van de schoolraad, want om de vier jaar worden de leden verkozen door de ouders en het personeel.

Tot 1 april 2025 kan je bij ons terecht via mail: schoolraad@debijenkorfherent.be 

Huidige bezetting van de schoolraad:

 • Ouders:
  • Katrijn Geyskens: voorzitter
  • Wanda Nieuwdorp: ondervoorzitter
  • Andries Nagels
 • Leerkrachten:
  • Sinja Theunis
  • Marijke Buelens
  • Sandra Vandeweyer: secretaris
 • Lokale gemeenschap:
  • Serge Vanmoerbeke 
  • Chloë Vandommele (Kinderopvang De Bijtjes)