Voorlopig zullen er geen warme maaltijden georganiseerd worden.