Inschrijven

Uw peuter (geboren in 2020) wordt binnenkort 2,5 jaar oud en mag voor het eerst naar school. Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wil laten veranderen. De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor.

Wil u vooraf kennismaken met de school of de klas? Dit kan op volgende kijkdagen voor alle Herentse scholen op woensdag 23 februari van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag 17 maart van 14.00 uur tot 17.30 uur. Online kijkmoment voor onze school: woensdag 23 februari om 9u45. Vooraf inschrijven via https://www.herent.be/digitalekijkdagenscholen2022

Lukt het niet om u op deze momenten vrij te maken? Aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met ons secretariaat.

Hoe moet u aanmelden en inschrijven?

Belangrijk! Eerst aanmelden, dan inschrijven.

Uw kind aanmelden en inschrijven in een Herentse kleuterschool of lagere school moet in 3 stappen:

Stap 1: aanmelden
U meldt uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website: meldjeaan.leuven.be 

Hoe?  

• Bekijk het filmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem werkt 
• Kies een paswoord en gebruikersnaam Bewaar uw paswoord en gebruikersnaam goed. U hebt ze ook nodig als u uw gegevens wil nakijken of veranderen.
• Volg de stappen op het scherm 

Wat hebt u nodig?

• Lijst met scholen (of de school in de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel) waar u uw kind wil inschrijven.
• Het rijksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van de kids-ID). Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, mail naar info@meldjeaan.leuven.be of bel 016/27 26 17. 
• Als u geen computer hebt, kunt u terecht op onze school.

Stap 2: e-mail
U ontvangt een e-mail met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. 

Stap 3: inschrijven 
U maakt een afspraak met de school om uw kind in te schrijven.
Uw kind is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend in de school zelf. 
Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. 

Wat moet u meebrengen/bezorgen voor de afspraak met onze school? 

• Indien mogelijk brengt u de kids-ID, ISI+-kaart mee.
• Indien u een schooltoelage ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of een rekeninguittreksel. De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.

Gefeliciteerd, de inschrijving is nu compleet en u krijgt een bewijs van gerealiseerde inschrijving en/of inschrijvingsfiche

Starten op school

• Voor de kinderen geboren in 2020 zijn er verschillende instapdata: 

Kinderen geboren t.e.m. Stappen in op:
01/03/2020 01/09/2022
07/05/2020 07/11/2022
09/07/2020 09/01/2023
01/08/2020 01/02/2023
27/08/2020 27/02/2023 
17/10/2020 17/04/2023
22/11/2020 22/05/2023
Vanaf 23/11/2020 01/09/2023